Gå till huvudinnehåll

Jag arbetar på bibliotek och vill bli förmedlare av talböcker

För att låna och ladda ner böcker samt registrera Legimusanvändare behövs två olika konton, bibliotekskonto och registrerarkonto. Registrerarkontot är personligt.

För att öka säkerheten kommer MTM i början av maj att ta bort möjligheten att logga in på det gemensamma bibliotekskontot. Biblioteket behöver fortfarande vara registrerat hos MTM men det kommer bara vara möjligt att logga in med personliga konton. Du som ännu inte har ett registrerarkonto kan ansöka om det.

Mer information om kontoförändringarna.

Registrerarkonto

Du som arbetar på ett bibliotek kan ansöka om ett registrerarkonto som är knutet till ditt bibliotek.

Med ett registrerarkonto kan du som arbetar på ett bibliotek skapa konton åt nya användare så att de själva kan ladda ner talböcker eller låna punktskriftsböcker via legimus.se eller appen Legimus. Registrerarkontot är personligt men knutet till ett bibliotekskonto. Från ditt registrerarkonto kan du också lämna förslag till MTM på böcker som behöver anpassas till talböcker eller punktskriftsböcker.

Det är bara personal som arbetar vid bibliotek som kan få ett registrerarkonto. Övrig personal som specialpedagoger, samordnare och lärare kan inte få ett registrerarkonto. Om du inte har din tjänst förlagd till biblioteket kan du alltså inte ansöka om att bli registrerare. 

Vad kan jag göra som registrerare?

 • Skapa konton till Legimus åt användare med läsnedsättning
 • Redigera användarkonton, t ex ändra lösenord och kontaktuppgifter 
 • Ta emot flyttansökningar från användare som byter bibliotek 
 • Ladda ner talböcker i syfte att visa hur nedladdning går till
 • Lämna förslag på böcker som behöver anpassas till talbok eller punktskrift

Vad är mitt ansvar?

 • Att enbart skapa konton åt användare som uppfyller kriterierna för att få tillgång till Legimus
 • Att informera användare om talböcker och reglerna kring dem 
 • Att enbart använda kontot i tjänsten 
 • Att meddela MTM när du byter jobb så att vi kan avsluta kontot
 • Att inte låna ut de talböcker du laddar ner med registrerarkontot

Hur gör jag om jag arbetar på flera bibliotek?

Du som arbetar på organisatoriskt skilda bibliotek, det vill säga bibliotek som inte tillhör samma huvudman/nämnd, måste ansöka om ett registrerarkonto för varje bibliotek, av GDPR skäl. Du kan inte ha samma e-postadress till mer än ett registrerarkonto.

Har dina bibliotek dock samma huvudman/nämnd kan MTM hjälpa dig att organisera dessa i Legimus som huvudbibliotek och filial. Då kan du hantera samtliga låntagare utifrån ett registrerarkonto. Informera i så fall om detta önskemål i fältet "Meddelande till MTM" i ansökan.

Jag har ett registrerarkonto men har bytt jobb/bibliotek. Hur gör jag?

Fyll in ansökan som vanligt och lägg till i "Meddelande till MTM"- fältet information om ditt befintliga/gamla konto (e-postadress) och orsaken till varför du vill ändra ditt konto.

Därefter kan MTM uppdatera ditt registrerarkonto och flytta detta  till ditt aktuella bibliotek.

Förkunskaper

Innan du ansöker om ett registrerarkonto ska du läsa vår webbutbildning för registrerare (öppnas i nytt fönster). Webbutbildningen tar cirka 30 minuter att genomföra. Efter att du har läst utbildningsmaterialet kan du ansöka om registerarkonto.

Ansöka om registrerarkonto

MTM behandlar ansökan inom 10 dagar. Om ansökan godkänns skickar vi information och inloggningsuppgifter. Vi kan komma att kontakta dig om vi har frågor om din ansökan.

Länk till formulär för att ansöka om registrerarkonto (öppnas i nytt fönster)

Bibliotekskonto

Biblioteket måste ha ett bibliotekskonto. Bibliotekskontot är gemensamt för alla som arbetar på biblioteket. Det är från det kontot du laddar ner talböcker som lånas ut fysiskt. Med bibliotekskonto kan biblioteket också beställa punktskriftsböcker och låna taktila bilderböcker.

Det finns två olika konton för bibliotek:

 • bibliotekskonto för nedladdning. Till detta kan man även koppla registrerarkonton.
 • bibliotekskonto för lån på CD för bibliotek och institutioner som av olika anledningar inte kan få konto för nedladdning.

Ansök om bibliotekskonto

Vi behandlar ansökan inom 21 dagar. Om ansökan godkänns skickar vi information och inloggningsuppgifter. Om vi har frågor kring er ansökan eller er verksamhet, så hör vi av oss.

Länk till formulär för att ansöka om bibliotekskonto (öppnas i nytt fönster)

Kontaktar servern... Ladda om sidan